MISIUNEA BIBLIOTECII

Biblioteca Comunala Timisesti serveste interesele de informare, studiu, educatie, lectura si recreere ale comunitatii oferind acces liber, gratuit si nediscriminatoriu la informatie si cunoastere prin baza de date si colectiile proprii.